Başvuru Formu – Lacmix® Kapsül
 
 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMUBu Başvuru Formu, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) ve 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Başvuru Formu ile Kanun’un 11. maddesi ile tarafınıza tanınan başvuru hakkı kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri, Üretim ve Tic. A.Ş.’ye başvurmuş olacaksınız.
Ad-Soyad                                                            
TC Kimlik No / Pasaport No
Tebligat Adresi
Telefon Numarası / E-Posta Adresi
Talep Konusu
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, talebinizi aşağıdaki yöntemlerden biri ile Assos İlaç’a iletebilirsiniz; 1.Huzur Mahallesi Tosya Caddesi no:5 34773 Ümraniye, İstanbul adresimize ıslak imzalı olarak, 2.assos@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik e posta adresimize konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, 3.verikoruma@assospharma.com elektronik e posta adresimize konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin Assos İlaç için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife kapsamında ücret talep edilebilir. Yine hatırlatmak isteriz ki yapılan başvurularda kimlik bilgilerinizin doğruluğunun teyidi amacıyla Assos İlaç tarafından ek doğrulamalar istenebilir. Bu kapsamda istenen şahsi bilgiler yalnızca kimlik doğrulama ve Kanun kapsamında yasal yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmekte ve kullanılmaktadır. Yazılı başvurunuzda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihinizdir; diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihiniz olarak kabul edilecektir. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için tıklayınız.