Gizlilik Politikası – Lacmix® Kapsül
 
 

GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ


Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. (“Assos İlaç”) tarafından işletilen www.lacmix.com internet sitesini (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret edenlerin (bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) gizliliğini korumak Assos İlaç’ın önde gelen ilkelerindendir. Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) ile; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca ve/veya veri işleyen vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Assos İlaç kişisel verilerin Kanun’a uygun işlenmesinde ve korunmasında üst düzey dikkat ile hareket etmekte olup gizliliğinize büyük önem atfetmektedir. Bu sebeple Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz sırasında bir takım kişisel verileriniz; kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan veri sorumlusu sıfatı ile Assos İlaç tarafından Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebileceğinden söz konusu kişisel veri işleme faaliyetinin kapsamı konularında tarafınızı aydınlatmak isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI


Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla Assos İlaç tarafından Kanunu’nun 5.ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir: Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Ürün, hizmetlerin, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Mal, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Assos İlaç ayrıca; kişisel verilerinizi onayınız halinde sizleri kampanyalarımızdan haberdar etmek amacıyla da işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI


Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız üçüncü taraflara, danışmanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Politika’da ve Çerez Politikası’nda yer alan amaçlar dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Web Sitesi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası olması durumunda veya Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz dolayısıyla kişisel bilgi içermeyen, teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Web Sitesi’nde yer alan Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI


Kanun’un “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki tebliğe göre aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile iletebilirsiniz; 4.1. Huzur Mahallesi Tosya Caddesi no:5 34773 Ümraniye, İstanbul adresimize Web Sitesi’nde yer alan Başvuru Formunu ıslak imzalı olarak, 4.2. assos@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik e posta adresimize, konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, 4.3. verikoruma@assospharma.com elektronik e posta adresimize, konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin Assos İlaç için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife kapsamında ücret talep edilebilir. Yine hatırlatmak isteriz ki yapılan başvurularda kimlik bilgilerinizin doğruluğunun teyidi amacıyla Assos İlaç tarafından ek doğrulamalar istenebilir. Bu kapsamda istenen kişisel bilgiler yalnızca kimlik doğrulama ve Kanun kapsamında yasal yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmekte ve kullanılmaktadır. Yazılı başvurunuzda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihinizdir; diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihiniz olarak kabul edilecektir. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER


Şirketimiz kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya ve bu amaçla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Assos İlaç işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlgili kişiler Gizlilik Politikası’nın güncel haline her zaman www.lacmix.com adresinden ulaşabilirler.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için tıklayınız.